Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών σίτισης για το ΝΠΔΔ, φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και κερασμάτων για το Δήμο Χαλκηδόνος

Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ για τα έτη 2019-2020, φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και κερασμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)