Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 28,48 τ.μ. εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισόγειου κτιρίου 29,48 τ.μ εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)