Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2 στην θέση “ΒΙΤΟΜ” της Δ.Κ. Κουφαλίων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος με στοιχεία Δ2-Δ3-Δ4-Δ1-Δ2, του υπ.αρ.6957 δημοτικού αγροτεμαχίου της Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)