Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – Κτίσματος 29,48 τ.μ, εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)