Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

RSS Feed

11) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-εκ νέου δημοπρασίας_ΩΕ7ΩΩΗ2-ΑΔΛ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)