Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟ

7) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Κουφαλια – Βαθυλακκος – nea_ΨΛΒΧΩΗ2-3Υ9

8)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Κουφαλια – Βαθυλακκος -nea_ΨΓ1ΚΩΗ2-3Ξ0

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)