Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1.671,15 Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ 1219 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

다운로드

4) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ 1219 Πρόχωμα_62ΑΧΩΗ2-ΤΟΖ

5) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1219 Πρόχωμα_ΨΚΘ3ΩΗ2-2Υ3

방콕 지도 다운로드 미월전 13-18 다운로드 업데이트 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)