Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ “ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2019”

7) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2019 – ΝΕΟ_ΩΧΠΕΩΗ2-2ΓΕ8) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2019 – ΝΕΟ_Ω4Μ7ΩΗ2-ΘΕΘ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)