Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΔΙΑ

3Α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Μ.Μοναστηρι+Λουδίας_2019_ΝΕΟ_6Δ4ΡΩΗ2-ΣΑΑ

4Α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝ ΠΑΡΚ_Μ.Μοναστηρι+Λουδίας_2019 -ΝΕΟ_69ΠΦΩΗ2-3Τ7

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)