Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG HEALTH CARE CENTER)

인스타그램 로고 다운로드

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

60ΣΧΟΛ87-ΑΧΤ

다운로드 다운로드 갤러그 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.