Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
  δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
  Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2017–2018, που εδρεύει στα Κουφάλια.

 2. Πρόσληψη προσωπικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκηδόνος

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ΧΓ1ΩΗ2-10Τ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)