Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

  για το αντικείμενο

  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

  Εκτιμώμενης αξίας 99.956,40€ με ΦΠΑ

  Συνημμένα αρχεία:

 2. Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
  δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
  Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2017–2018, που εδρεύει στα Κουφάλια.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)