Δήμος Χαλκηδόνος


Διανομή ροδάκινων από το Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου, ανακοινώνει τη Δωρεάν Διανομή Ροδάκινων, μέσω της  Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικού Τμήματος Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Δικαιούχοι της διανομής είναι όσοι έχουν λάβει κάρτα αλληλεγγύης και είναι δημότες Χαλκηδόνος, ενώ οι ίδιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν την ποσότητα των ροδάκινων θα πρέπει να προσκομίζουν:

  • αστυνομική ταυτότητα
  • κάρτα αλληλεγγύης.

Επιτροπή Διανομής

1. Κυριακή Παπαστογιαννίδου, Τηλ.: 2391051293 (Δ.Ε. Κουφαλίων)

2. Βασιλική Τσακίρη, Τηλ.: 2391023108, 2391023598 (Δ.Ε. Χαλκηδόνας)

3. Δέσποινα Βασιλάκογλου, Τηλ.: 2313300164 (Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου)

Σε νεότερη δημοσίευση θα ενημερωθείτε για τον τρόπο, τον τόπο και τις ώρες διανομής.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)