Δήμος Χαλκηδόνος


Διευκρινίσεις σχετικά με τις ημέρες εξυπηρέτησης πολιτών στις ΔΕ Αγ.Αθανασίου και Κουφαλίων σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

RSS Feed

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ημέρες εξυπηρέτησης πολιτών στις ΔΕ Αγ.Αθανασίου και Κουφαλίων σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)