Δήμος Χαλκηδόνος


Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”

Μελέτη προμήθειας

Διακήρυξη προμήθειας

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)