Δήμος Χαλκηδόνος


Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-FYROM με στόχο τα βιοαπόβλητα και την αύξηση της ανακυκλώσιμης ύλης

Σε συνέχεια της υπ’ αρ 다운로드. 59/1-4-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Υ9ΦΩΗ2-ΡΨ6), εγκρίθηκε η πρωτοβουλία αλλά και πρόταση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020», με τίτλο «New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα) 다운로드.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με ακρωνύμιο «BIOREAL» είναι 1.500.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ανέρχεται στις 500.000 ευρώ 3m 포스트잇.
 
Οι υπόλοιποι Εταίροι της πρότασης είναι:
1 다운로드. Δήμος Θερμαϊκού,
2 청혼 mr 다운로드. Municipality Of Sveti Nikole
3 폭렬격전 다운로드. Public Waste Company Komunalec Prilep
4 다운로드. Public Communal Enterprise Derven Veles
5 다운로드. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:
 
• Μικρή μονάδα κομποστοποίησης μέχρι 300 τόνους/χρόνο (παραγωγή 150-200 τόνοι/ χρόνο κόμποστ), η οποία θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Πράσινο Σημείο στη ΒΙΠΑ Κουφαλίων σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος όπως αυτό εγκρίθηκε, ώστε να μην απαιτηθούν επιπλέον αδειοδοτήσεις
• Πιλοτική εφαρμογή και Προμήθεια Κάδων κομποστοποίησης (περίπου 250-300)
• Προμήθεια ειδικού οχήματος για την αποκομιδή βιοαποβλήτων
• Εκπαιδευτικό και έντυπο υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών
• Συνεργασία με παραγωγούς βιοαποβλήτων και επιχειρήσεις
 
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα του Δήμου μας με στόχο την μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ανακυκλώσιμης ύλης μελλοντικά, από τα οποία θα προκύψουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 찰리와 초콜릿 공장 다운로드.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)