Δήμος Χαλκηδόνος


Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

펀드토큰 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 미월전 13-18 다운로드. Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιανουάριο 2017 업데이트 다운로드.

Εκτέλεση Ιανουαρίου17

Add a comment

You must be logged in to comment.