Δήμος Χαλκηδόνος


“ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έτους 2016 – 2017” (σχετικά με τους πληθυσμούς Ρομά του Δήμου Χαλκηδόνος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Περίοδος 2016-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς αιτούσες – αιτούντες

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)