Δήμος Χαλκηδόνος


Εν αναμονή ανακοίνωσης από τον ΟΑΕΔ, τα οριστικά αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας για το Δήμο Χαλκηδόνος

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 8μηνης διάρκειας θα δημοσιευθούν 13-14 Μαΐου 2019.
Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία για την πρόσληψη των επιτυχόντων.
Υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Χαλκηδόνος προβλέπεται πως θα καλυφθούν 61 θέσεις απασχόλησης ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων.
Υπενθυμίζουμε ότι οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ στις 25/4/2019.

http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/anartese-prosorinou-pinaka-katataxes-anergon-gia-to-programma-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-p?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR0p0cjmOlpYaRXeNrQeGynDJw-8ap4eVmESzHjMx4plAYsa8CD0Bm01XJA

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)