Δήμος Χαλκηδόνος


Επιπλέον έργα 3.420.000€ για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων & αναπλάσεις-ασφαλτοστρώσεις επεκτάσεων

Την επιβράβευση μιας συστηματικής και εντατικής προσπάθειας της Διοίκησης του Δήμου Χαλκηδόνος για εύρεση και διεκδίκηση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων, έφεραν πρόσφατες ανακοινώσεις όπου εγκρίνονται επιπλέον υποβολές προτάσεων για έργα μείζονος σημασίας 몬스터 알까기.

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων σχολείων (Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Αθανασίου, Γυμνασίου-Λυκείου Αδένδρου, ΕΠΑΛ Κουφαλίων), Π/Υ 2.420.000 ευρώ (Πιλοτικό πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» Αρ 다운로드. Ανακ.: 12/6/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 다운로드. Ανάπλαση και ασφαλτόστρωση οικισμών Αγίου Αθανασίου, Γέφυρας και Χαλκηδόνας, Π/Υ 500.000 ευρώ (πρόγραμμα LEADER)

3 다운로드. Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο ΒΔ τμήμα του οικισμού Κουφαλίων, Π/Υ 500.000 ευρώ (πρόγραμμα LEADER) 다운로드.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω έργα, που μελετήθηκαν και υποβλήθηκαν, προστίθενται στον κατάλογο των εγκριθέντων έργων της επιχειρησιακής περιόδου 2014-2019, τα οποία σταδιακά θα προσδώσουν σημαντική ωφέλεια στην αναβάθμιση και ποιότητα ζωής των δημοτών του Δήμου Χαλκηδόνος 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.