Δήμος Χαλκηδόνος


Επιστολή συγχαρητηρίων Δημάρχου Χαλκηδόνος στις/ους Διευθύντριες/ες Σχ. Μονάδων του Δήμου για την ανάληψη των καθηκόντων τους

연개소문 다운로드

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)