Δήμος Χαλκηδόνος


Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος

Οι υπηρεσίες του Δήμου Χαλκηδόνος συνέταξαν και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 19/12/2018 το “Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ” για λόγους συντονισμού και βέλτιστης οργάνωσης μεταξύ των αρμοδίων και των ενδιαφερομένων. Με επιστολή του ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς, επίσης, ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς τους.
Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και οι δημότες να συνεργάζονται με το Δήμο και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την Πολιτική Προστασία, προκειμένου η κάθε μια κατάσταση να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με σωστή προετοιμασία.

Εδώ θα βρείτε το επιχειρησιακό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος: 300_2018

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)