Δήμος Χαλκηδόνος


Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

laptop

Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών του Δήμου Χαλκηδόνος.

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος για να αιτηθείτε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά απο τον Δήμο. Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)