Δήμος Χαλκηδόνος


Ηλεκτρονική Συλλογή Υπογραφών

Ηλεκτρονική Συλλογή Υπογραφών

Θέμα: Κατάργηση πληρωμής δημοτικών τελών μέσω λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

Δείτε όσους συμμετέχουν στην συλλογή υπογραφών  Λίστα

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)