Δήμος Χαλκηδόνος


Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Χαλκηδόνος την Τετάρτη 11-01-17

RSS Feed

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Χαλκηδόνος την Τετάρτη 11-01-17

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)