Δήμος Χαλκηδόνος


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «Αποκομιδή απορριμμάτων δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για την περίοδο από 01/04/2017 – 31/03/2020»

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας [10044_23-06-2016]

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)