Δήμος Χαλκηδόνος


ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

για το αντικείμενο

“ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

Εκτιμώμενης αξίας 99.956,40€ με ΦΠΑ

Συνημμένα αρχεία:

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)