Δήμος Χαλκηδόνος


Νομικά Πρόσωπα

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος»

Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας, όπου είναι και η ιστορική έδρα του Δήμου.

Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από την συγχώνευση των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι:

α) η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και

β) η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) του Δήμου, η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας σε αυτά, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φυσιοθεραπευτικής αγωγής, εργασιοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, μέριμνας για νοσοκομειακή περίθαλψη, βοήθειας στο σπίτι, οργανωμένης ψυχαγωγίας και κάθε είδους εξυπηρέτηση, καθώς και πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Χούλιας Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 2. Παραλυκίδου Ευδοκία – Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 3. Ρωμένη Κυριακή – Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 4. Ισμαηλίδης Βλάσιος – Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 5. Χρηστίδης Ευστάθιος – Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 6. Μπίκος Βασίλειος – Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
 7. Γκόλφου Ελευθερία – Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
 8. Μωϋσίδης Σάββας- Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
 9. Παπαστογιαννίδου Κυριακή, (εκπρόσωπος εργαζομένων),
 10. Κουρούπης Στράτος, Δημότης, (χρήστης υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
 11. Γαϊτανίδης Χρήστος, Δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
 12. Καραγιάννης Χρήστος, (Δημότης με ανάλογη εμπειρία με αυτή των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
 13. Γιαννακούλα-Ψάρρα Βενετία, (Δημότισσα με ανάλογη εμπειρία με αυτή των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ)

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Χούλιας Κωνσταντίνος και Αντιπρόεδρος ορίζεται η κα Παραλυκίδου Ευδοκία

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)