Δήμος Χαλκηδόνος


Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές

” Ξέρεις πώς να προστατευτείς; “

Ο παρακάτω οδηγός είναι ένας τρόπος ενημέρωσης που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και βρίσκεται στη διάθεσή σας…

Οδηγός αυτοπροστασίας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)