Δήμος Χαλκηδόνος


Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Ταμείου Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Ταμείου Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)