Δήμος Χαλκηδόνος


Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)