Δήμος Χαλκηδόνος


ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1ης Επαναληπτικής δημοπρασίας δημ.ακινήτων Τ.Κ. Αγχιάλου (αρ.1797-3 και 1797-10)

4%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b3%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%81-3-10_%cf%889%ce%bf4

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)