Δήμος Χαλκηδόνος


ΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

3) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αγ.Αθανασιος+Ν.μεσήμβρια_ΩΜ45ΩΗ2-ΤΚ3

4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αγ.Αθανασιος+Ν.μεσήμβρια_ΩΜ39ΩΗ2-ΧΓΘ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)