Δήμος Χαλκηδόνος


Ο Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στους 4 πρώτους Δήμους της Ελλάδας με βαθμολογία 9,92/10 για το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ανά κάτοικό του (197 ευρώ/κάτοικο)

Για πρώτη φορά, τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή ο Ελληνικός Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων, όπου αξιολογούνται οι Δήμοι της χώρας, βάσει των επιδόσεών τους 워페이스 다운로드.

Βασικός στόχος του Δείκτη είναι να απαντήσει κατά πόσο κάθε δήμος πέτυχε στην αποστολή του προς όφελος των δημοτών 하소연 다운로드. Επίσης, αναδεικνύονται τα θετικά παραδείγματα (βέλτιστες πρακτικές) εκείνων των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου 다운로드.

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2015-2017 από το ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα ΚΕΦΙΜ και τα στελέχη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 20/1/2019 στο πλαίσιο του Φόρουμ “Δήμοι και Επιχειρηματικότητα” του Eurasian Money Show Athens (στην Αθήνα) 다운로드.

Ως προς τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι και τις υπηρεσίες που καλούνται να παρέχουν στους δημότες (συμπ 다운로드. των ανταποδοτικών τελών για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα κα), ο Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στους 4 πρώτους δήμους της χώρας με το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ανά κάτοικο, συνεπώς οι κάτοικοι του Δήμου Χαλκηδόνος “πληρώνουν” τις λιγότερες δαπάνες, πανελλαδικά, για ανταποδοτικές υπηρεσίες φωτισμού και κόστους καθαριότητας 다운로드. Συγκεκριμένα, οι δέκα δήμοι από όλη την Ελλάδα με τις μικρότερες δαπάνες ανά κάτοικο, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι οι κάτωθι (άριστα: 10 βαθμοί)

Η αντίστοιχη κατάταξη, σύμφωνα με την κατηγορία όπου αντιστοιχεί ο Δήμος Χαλκηδόνος (μικτός Περιφερειακός Δήμος), είναι η εξής:

Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμος Χαλκηδόνος είναι ένας Περιφερειακός Δήμος, ο 3ος μεγαλύτερος σε έκταση στον Νομό Θεσσαλονίκης, με έκταση 370 τ.χιλ 다운로드. και 18 κοινότητες συνολικά.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έρχεται να ενισχύσει το γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για εξορθολογισμό των δαπανών και βελτίωση της οργάνωσης τα τελευταία χρόνια, ενώ γίνεται παράλληλα μεγάλη προσπάθεια για εύρεση βέλτιστων λύσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους των ανταποδοτικών τελών, μελλοντικά, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας προς όφελος των δημοτών μας 다운로드.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.