Δήμος Χαλκηδόνος


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος

paratasidiagonismoubiologikou

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)