Δήμος Χαλκηδόνος


Παροχή διευκρινήσεων για την πράξη : “Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος”

Παροχή διευκρινήσεων  για την πράξη : “Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος”

Απάντηση στίς παροχές διευκρινήσεων_signed

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΑΠ 14461

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΑΠ14292

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ 14089

ΝΗΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠ 14763

ΝΗΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ 1

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΩΝ

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ ΑΠ 14695

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ ΑΠ 14463

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ 14462

ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ ΑΠ 14850

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)