Δήμος Χαλκηδόνος


Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χαλκηδόνος

Μελέτη ΑΝΣΥ_signed

Διακήρυξη ΑΝΣΥ_signed

Περίληψη Διακήρυξης ΑΝΣΥ_signed

Προκήρυξη ΑΝΣΥ_signed

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)