Δήμος Χαλκηδόνος


Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του τμήματος αριθ.-5- έκτασης 50.000 τ.μ από το υπ.αριθ.2699 αγροτεμάχιο του Δήμου Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81. Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται στην θέση “ΒΟΣΚΗ” της Δ.Κ Ν.Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)