Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ,ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

RSS Feed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ,ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)