Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ δημοτικού ακινήτου – γηπεδικής έκτασης (αγροτεμάχιο), έκτασης εμβαδού Ε=30.013,54 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κουφαλίων

13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-εκποίησης θέση.βιτόμ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ_9ΙΑΨΩΗ2-9ΚΚ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)