Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)