Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ δημοτικού ακινήτου – γηπεδικής έκτασης (αγροτεμάχιο), έκτασης εμβαδού Ε=30.013,54 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κουφαλίων

9) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-εκποίησης θέση.βιτόμ_ΨΧΛΗΩΗ2-Λ1Ο

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)