Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόγραμμα Αγιασμού στα σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 10:00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κ. Τσακίρης Μιχάλης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Κ. Χατζάκος Παναγιώτης.

ΕΠΑΛ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Κ. Τσακίρης Μιχάλης.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΚΑΙ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 08:30 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Σοφρώνης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Δελλής Μιχάλης και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγχιάλου κ. Ναρλής Ιωάννης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ιωάννης στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Χούλιας Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκκου Κ. Λιβιδίκος Ιωάννης.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ιωάννης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Χούλιας Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκκου Κ. Λιβιδίκος Ιωάννης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης και η Τοπική Σύμβουλος της Δ.Κ. Γέφυρας Χατζηκύρκου Μαρία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Κοσμάς στις 08:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης και η Τοπική Σύμβουλος της Δ.Κ. Γέφυρας Χατζηκύρκου Μαρία.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
1ο & 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Ξενίδης Ευστάθιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 9:00 π.μ. Θα παραστεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 8:15 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Νήφων στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν το μέλος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Ξενίδης Ευστάθιος και το μέλος της Τ.Κ. Ξηροχωρίου Κ. Μπουγαΐδης Γεώργιος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 08:15 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. ΒλαΪκούδης Σιδέρης.

ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ & ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.

2ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 9:00 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής.

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 9:45 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 08:45 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος του Τ.Κ. Κουφαλίων Κ. ΒλαΪκούδης Σιδέρης.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Βλαϊκούδης Σιδέρης.

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 9:30π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Άγγελος στις 09:45 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Κ. Αγαπίδου Θεοδώρα και η Δημοτική Σύμβουλος Κ. Νικολαΐδου Δανάη.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Άγγελος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Δημοτική Σύμβουλος Κ. Νικολαϊδου Δανάη.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο ιερέας του Καστανά στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Προχώματος Κ. Σαρημιχαηλίδης Αντώνης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δανιήλ στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Κ. Αγαπίδου Θεοδώρα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 08:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κ. Κοσκινάς Ευρυσθένης.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Μητσάκης Αθανάσιος.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Μητσάκης Αθανάσιος και ο Τ.Σ. Της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Ρουπάνης Γεώργιος.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος.

ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος κ. Μανάκης Αλέξανδρος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Παναγιώτης στις 9:00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αδένδρου κ. Μυλωνάς Μιχάλης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Παναγιώτης στις 9:30 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Κοσκινάς Ευρυσθένης και το μέλος της Δ.Κ. Αδένδρου Κ. Μούση Βικτώρια.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Περικλής στις 10:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης καi ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου Κ. Μετλάρης Αθανάσιος.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Περικλής στις 10:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δ.Σ. Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου κ. Μετλάρης Αθανάσιος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Βασίλειος στις 9:30 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη, ο Δ.Σ. Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης και το μέλος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου κ. Τσούκλας Θωμάς.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)