Δήμος Χαλκηδόνος


Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)