Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ

다운로드

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-05-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ

다운로드 카운트다운 효과음 다운로드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.