Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-04-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-04-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)