Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)