Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)