Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-09-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-09-2017

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)