Δήμος Χαλκηδόνος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-01-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-01-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)