Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάνε από σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 10 π.μ., οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (5μηνα). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (www.oaed.gr) και λήγει στις 12 μ. τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.

Συνολικά 164 θέσεις εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-015 στο Δήμο Χαλκηδόνος, όπου οι 18 κατανέμονται στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και οι 146 στο Δήμο. Η τελική κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

25 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

10 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

10 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

10 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’)

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)

63 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)